Pohovor ze strany kandidáta a konzultanta

18.03.2015 – Co je důležitější při pohovoru ze strany potenciálního kandidáta a personálního konzultanta? Prozradíme vám názory obou zúčastněných.

Jsem kandidát

Pohovor
Pohovor

Potenciální kandidát by si měl v první řadě zpracovat zajímavý životopis, podložený referencemi. Nejideálnější je, když si kandidát vypracuje strukturovaný životopis v českém a cizím jazyce. Životopis by měl být výstižný, jasný, přehledný a stručný. Konzultant by měl kandidátovi klást ty „pravé otázky“. Jen tak získá všechny potřebné informace. Prvotní kontakt je nejdůležitější. Pokud kandidát nemá zpočátku prostor a čas na telephonescreening (rychlý úvodní telefonát), je nejlepší, dohodnout si přesně stanovený termín, aby byl kandidát soustředěný a nerušený žádnými vnějšími vlivy.

Jsem konzultant

Důležité je už v prvním momentě zaujmout kandidáta co nejvíce danou pracovní pozicí a motivovat jej. Dále je podstatné si dohodnout osobní pohovor a několikrát se ujistit, že se kandidát daného pohovoru určitě zúčastní. E-mailové či telefonické potvrzení je v tomto případě na místě. Při samotném pohovoru je nejdůležitějším úkolem konzultanta vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru, aby se kandidát zbavil prvotního stresu.

Jsem kandidát

Kandidát by měl přijít vizuálně upravený. Měl by mít též přehled o společnosti a pracovní nabídce, o kterou se zajímá. Dobrý dojem též udělá, pokud se zajímá o problematiku a klade konzultantovi otázky, čímž projeví skutečný zájem o nabízenou pracovní pozici. Důležité jsou i vnější detaily. Určitě by se měl vyhnout žvýkačce, zápachu z cigaret a rovněž by se neměl vyhýbat očnímu kontaktu.

Jsem konzultant

Podobně to platí i pro druhého účastníka pohovoru, tedy pro toho, kdo pohovor vede. Je důležité klást podstatné otázky a tak od účastníka získat potřebné informace, které klient vyžaduje. Samotný osobní pohovor by měl vést konzultant co nejefektivněji a dynamicky. Důležité je, aby kandidát získal pocit, že konzultant nepoužívá pouze předem naučené fráze a aby ho to neunavovalo. V mnohých případech je třeba použít i laické vysvětlení. Vzájemná výměna informací a názorů je velmi důležitá. V té chvíli se dostává pohovor na jinou úroveň, získává na důležitosti a nabírá ty správné obrátky, které potřebujeme.

Po úspěšném obsazení dané pozice je důležité, aby personální konzultant zůstal s kandidátem – budoucím zaměstnancem našeho klienta ve spojení. Tak se konzultant dozví všechna pro a proti, které kandidát v novém zaměstnání pociťuje. Na základě tohoto průzkumu můžeme naše služby jen a jen zlepšovat. Pokud konzultant vytváří databázi uchazečů, je nezbytné, aby se patřičně vyjádřil ke kandidátům, kteří požadavky nesplňují. Toto vyjádření může být e-mailové. Na druhé straně, pokud uchazeč nesplní požadavky klienta, pro kterého obsazujeme konkrétní pozici, je třeba též s klientem provést telefonický pohovor a získat tak širší informace pro případ možnosti obsazení jiných pozicí, které má konzultant k dispozici. Pracuje tak efektivně, šetří tím svůj čas a umí ho využít i pro jiné projekty.

Správná struktura pohovoru, dovolím si tvrdit, neexistuje. Můžeme se držet základní „kostry těla“ pohovoru, ale každý pohovor je autentický a něčím jiným individuální. V prvním momentě nás mohou napadnout jakékoli otázky. Pohovor na úrovni nastává, pokud má konzultant veškeré informace o nabízené pozici a umí tak na otázky kandidáta odpovědět. Pokud nastane situace, že je konzultant v nevýhodě a na otázku odpovědět neumí, nikdy nesmí použít slovo „nevím“. Lepší a vhodnější je použít formulaci „určitě vám to zjistím a budu vás informovat“.  Důležitá je asertivní komunikace, kladení pozitivních otázek ze strany konzultanta, tedy: Neměl byste zájem o tuto pracovní pozici = chybně položená otázka. Máte zájem o tuto pracovní pozici = správně položená otázka. Podstatné je i správné vykání, tedy: Uměl byste mi říci? Nesprávně formulovaná věta. Uměli byste mi říci = správně formulovaná věta.

Každý z nás se má stále co učit. Vždyť se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Autor: Lenka Košibová, HR specialista